Czas 15 min. Jeśli zawsze robisz to, co robiłeś, to...