Czas 30 min. Ostatnio dynia króluje w naszej kuchni… Dodaję...