Czas 20 min + pieczenie 30 min. Dzisiejsza szarlotka jest...