Czas 15 min + chłodzenie 60 min. To chyba najlepsze...